درمان عفونت سینوس
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  درمان عفونت سینوس

درمان عفونت سینوس


درمان عفونت سینوس
عفونت سینوس یک بیمارى عفونى رایج در مردم از کودک گرفته تا کهنسال که اغلب بصورت مزمن درآمده و موجب ترشح اخلاط چرکى مى‏ گردد همواره با تجویر آنتى بیوتیک‏هاى گوناگون سرکوب مى‏ گردد اما این روش درمانى نادرستى است که یک سینوزیت ساده را به مزمن تبدیل مى‏ کند.

مواد چرکین توسط آنتى‏ بیوتیک‏ها خشک شده و دیواره عروق و گدارهاى بافتى را مى‏ بندد و نتیجه آن بیمارى حساسیتى آبریزش فصلى مى‏ شود. آبریزش فصلى آزار فراوانى بوجود مى‏ آورد که در طب غربى متأسفانه مانند اکثر بیمارى‏ ها علاج قطعى و ریشه‏اى ندارد.

راه صحیح آن تخلیه است نه سرکوب بوسیله آنتى‏ بیوتیک‏ها و اسپرى‏ ها و ضد حساسیت‏ها!

بخور شامل تخم گشنیز و آویشن و امثال آن و سپس عطسه کردن با داروى عطسه‏ آور هر شب قبل از خواب و استنشاق با آب‏ نمک ولرم و رقیق هر روز پس از برخاستن از خواب درمان بسیار مؤثرى است که مذکور افتاد.

ترکیبات دیگرى براى شستشوى بینى وجود دارد که همگى بهتر از مصرف داروهاى شیمیایى هستند اما در خواص مفید هرگز به پاى روش تخلیه با داروى بخور و عطسه‏ آور و روغن بنفشه و استنشاق هنگام برخاستن از خواب نمى‏ شود.

توجه کنید:
مقدارى کره با عسل خوب هم بزنید و یکى دو قطره آن را در بینى بچکانید.
صبر کنید تا خروج اخلاط را از بینى مشاهده نمائید.

داروهاى استنشاقى‏ برای تخلیه عفونت سینوس ها:
بابونه، گل بنفشه، مرزنجوش، تخم گشنیز یا سبزى گشنیز که مقدار ناچیزى از آن در ۲ استکان آب جوشانده شود تا به یک استکان برسد. صاف کرده و استنشاق مى‏ کنند.

منبع:
موسوى، محمد، مجموعه پیک شفا، ۱۲جلد، کانون پژوهش – اصفهان، چاپ: دوم، ۱۳۸۸ ه.ش.