عملکرد مدیران غیر تحصیلکرده
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

بررسی عملکرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده

عملکرد مدیران غیر تحصیلکرده بررسی عملکرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده قسمتی از متن: با اینکه امروزه مدیریت در دنیای پیچیده و متحول جایگاه اساسی خود را پس از فراز و نشیب های بسیار پیدا کرده است، به نظر میرسد در کشور ما بیان فوق مصداق کامل عینی پیدا نکرده است . مدیریت آموزشی نیز از این امر مستثنی نبوده و هنوز جایگاه واقعی خود را در مفهوم علمی خود باز نیافته است. هنوز هم در موارد بسیاری ،مدیران فعلی آموزشی در نهایت مدیران آموزشی به معنی مجری قوانین و مقررات جاری هستند نه «رهبر آموزشی» و لازمه این کار توجه به مدیریت آموزشی و بها دادن به آن در مفهوم علمی آن است. از میان انواع مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی در سطح مدارس یکی از با ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید